Všeobecné

Zbierka Betánia

Rodina a domov je to najdôležitejšie, čo človek potrebuje pre svoj pocit bezpečia, istoty a možnosti osobného rozvoja. Nie každý má však to šťastie, že má rodinné zázemie, bezpečný domov, úplnú rodinu a dostatok finančných prostriedkov. Pre mnohé ženy, mužov, matky a deti je bežný život bojom o prežitie. Aby ich každodenné strasti a snahy boli aspoň o trošku jednoduchšie vzniklo v roku 2006 v Malackách Azylové centrum Betánia. Ako prvá bola otvorená časť pre mužov bez domova (útulok). O rok neskôr bola otvorená aj časť pre týrané ženy s deťmi, resp. ženy s deťmi bez domova (zariadenie núdzového bývania). Betánia je v súčasnosti útulkom a útočisko v nej môže nájsť celkovo až 45 osôb.

V zariadení sa poskytujú tieto služby:

  • ubytovanie na určitý čas,

  • sociálne poradenstvo,

  • nevyhnutné ošatenie a obuv.

Vytvárame podmienky na

  • vykonávanie osobnej hygieny,

  • prípravu stravy,

  • pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,

  • záujmovú činnosť.

Naša škola sa rozhodla, že sa zapojí do charitatívnej zbierky a podporí tak mužov, týrané ženy a deti, ktoré to majú v živote o čosi ťažšie.

Prispieť môžete formou trvanlivých potravín, čistiacich prostriedkov, pracích práškov, drogérie, ale aj sezónnym oblečením a ukázať tak,

že v našich srdciach je vždy miesto pre dobrú vec.

Svoje príspevky môžete nosiť od 3. do 7.apríla 2017 v čase od 14.00 hod. do 16.00 hod. do ZŠ Rohožník.

Koordinátorom tejto akcie je Mgr. Martina Baluchová.

Ďakujeme