ZÁPIS detí do MŠ

Riaditeľka materskej školy oznamuje rodičom, že zápis nových detí na školský rok 2016/2017 bude dňa 18. 05. 2016 v budove materskej školy v čase od 8.00 do 16.00 hod.

Prednostne sa prijímajú deti:
-ktoré dovŕšili piaty rok veku,
-deti s odloženým a dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Comment here