Úradná tabuľa

UPOZORNENIE – DANE A POPLATKY

Upozorňujeme občanov obce, že dňom 01.06.2016 bude obec Rohožník vymáhať svoje pohľadávky na miestnych daniach, poplatkoch za odpad a pri faktúrach za dodané služby splatné ku dňu 31.12.2015 prostredníctvom exekučného konania.

Comment here