Všeobecné

Prerušenie distribúcie elektriny

Prerušenie distribúcie elektriny

Vec: Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 13.07.2016 bez dodávky elektriny nasledovné ulice : V čase od 08:15 hod. do 11:00 hod.: CINTORÍNSKA č. 2, 3, 4, 4/BL DUŠNICA č. 12 , 14, 15, 16, 17/SP, 20, 2052, 2052/30, 2052/31, 24, 3, 30, 31, 543/32, 6 HLAVNÁ č. 1 , 10, 11, 12, 13, 14, 17, 17A, 18, 18/VE, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 7, 8 KARPATSKÁ č. 1 , 1/ZA, 14, 16, 18, 2, 20, 3, 3/VE, 334/14, 4, 5, 6, 7, 7/BL, 7/OP, 7/ZA, 7VE/VE, 8, 9 KUCHYNSKÁ č. 0035 , 1, 1/VE, 130/S1, 131/P3, 132/S2, 132/SP, 134/SP, 135/P3, 135/SP, 137/P2, 139/P1, 139/S1, 140/S 2, 141/P1, 142/01, 144/P1, 144/P2, 145/P1, 145/P2, 148/S2, 149/S1, 149/S2, 15, 150/P1, 150/P2, 19 , 2, 21, 23, 3, 33, 4, 4/OP, 5, 519, 7, 7/VE, 9/VE MALACKÁ č. 16 OBCHODNÁ č. 10 , 12, 13A, 14, 15/BL, 15/VE, 16, 17, 18, 19, 19 A, 2, 29, 3042/22, 3042/25, 4, 47, 48, 49, 6, 8, 9 PRI MLYNE č. 2 STANIČNÁ č. 1/VE , 3/TS ZÁHRADY č. 1 , 10, 11, 11/VE, 12, 13, 2, 3, 3046/90, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ŠPORTOVÁ č. 1 , 133/P Ďakujeme za spoluprácu.
Vec: Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 13.07.2016 bez dodávky elektriny nasledovné ulice : V čase od 12:00 hod. do 14:15 hod.: FARSKÁ č. 6, 6/OP, 8 HLAVNÁ č. 2461 , 3063/45, 48, 48/OP, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 64, 66, 66/VE, 68, 70, 76, 78, 80, 82 KOLÓNIA č. 1 , 1/BL, 2, 3, 559/1, 6, 7 LESNÁ č. 1 , 10, 2, 3, 5, 6, 7, 8 MALACKÁ č. 11 , 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 4/VE, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 5 9, 61, 63, 65, 67, 69, 7, 9 MIEROVÁ č. 1 , 2, 4, 6, 72 NA BARINE č. 10 , 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 2/TS, 20, 21, 25, 3, 4, 40/40, 5, 6, 7, 8 NA RÁDKU č. 1 , 10, 11, 11/VE, 2, 2/VE, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 POD OBOROU č. 10 , 11, 2, 2/A, 3, 3130, 3131, 4, 4/A, 6, 7, 7/A, 9 PRI POTOKU č. 1 , 1/OP, 3, 358/PR, 4, 5, 6, 7, 8 PRI RUDÁVKE č. 9 V KÚTOCH č. 12 , 17/A, 21, 24/VE, 3, 31, 352, 358, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 61/VE, 62, 63, 72, 73, 74, 75, 77, 81, 82, 83, 84, 86, 86/VE, 87, 90, 91, 93 ZÁKOSTOLIE č. 1 , 10, 10/OP, 10/VE, 13, 13/VE, 2, 2/BL, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Vec: Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 12.07.2016 bez dodávky elektriny nasledovné ulice : V čase od 08:00 hod. do 14:30 hod.: HLAVNÁ č. 3020, 3045/200, 3045/201, 3045/203, 3045/206, 3046, 3046/106, 3046/125, 3046/3046/133 LOKA RYBNÍKY č. 3046 , 3046/121 MALACKÁ č. 3046/128 RYBNÍK č. 16 , 21, 29, 3045, 3045/197, 3046, 3046/117, 3046/118, 3046/119, 3046/122, 3046/123, 3046/124, 304 6/127, 3046/129, 3046/131, 3046/132, 3046/155, 3046/156, 3046/161, 3046/162, 3046/165, 3046/1 67, 3046/175, 3046/177, 3046/179, 3046/193, 3046/203, 3046/206, 3046/208, 3046/92, 36, 40, 53 ZÁHRADY č. 3045/204 ŠKOLSKÉ NÁMESTIE č. 11/TS , 12, 13, 14, 15, 3, 3045/244, 3046, 3046/189, 3046/201, 3046/211, 4, 4/BL, 5, 6, 7, 7/PR, 7/ZA, 8 Ďakujeme za spoluprácu.
Vec: Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti
v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 11.07.2016 bez dodávky elektriny nasledovné ulice : V čase od 08:00 hod. do 11:40 hod.: ŠKOLSKÉ NÁMESTIE č. 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23/PR, 24, 25, 26, 27, 28, 28/BL, 29, 30, 30/TS, 31, 32, 33, 34, 35 , 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43/ZA, 9

Comment here