Všeobecné

Prerušenie distribúcie elektriny

v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice :

Prerušenie distribúcie elektriny

K RAŠELINE č. 1, 2, 3, 3/ZA
OBCHODNÁ č. 24 , 24/BL, 26, 28, 30, 32, 34, 45, 45/ZA
ŠKOLSKÉ NÁMESTIE č. 1 , 404, 43/TS, 45, 45/OP, 46, 47, 48
ŠPORTOVÁ č. 10 , 12, 14, 16, 2, 4, 6, 6/ZA, 8
AVANÁRSKA č. 1, 1/OP, 10, 11, 12, 13, 1335/2, 1335/5, 1361/1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19/VE, 20, 21, 22, 23, 23/VE , 25, 27, 29, 297, 3, 3/VE, 31, 31/TS, 4, 6, 7, 9
NA LÁZKU č. 10 , 10/OP, 12, 1400/7, 4, 6, 6/OP, 6/PRI, 6/VE, 8, 9
PRI MLYNE č. 10 , 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 2/BL, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 6, 7, 8, 9
SENICKÁ č. 285/7 , 3, 3/ZA, 5, 546/1, 9, 9/BL, 9/PR
SÁDEK č. 1 , 10, 10/BL, 12, 12/VE, 14, 16, 3, 351, 3632, 5, 5/VE, 8
KUCHYNSKÁ č. 19
NA LÁZKU č. 1939/53
STANIČNÁ č. 10 , 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16/BL, 17, 18/OP, 19, 2, 21, 25, 3, 33, 33/TS, 35, 37, 4, 5, 6, 6/VE, 7, 8, 9
SÁDEK č. 4 , 6
LOKA MLYN OLŠÁKOV č. 349, 349/BL, 349/OP, 350, 350/ZA, 740/1, 9000/TS
LOKA DUBNÍK č. 101, 102, 1020, 103, 104, 107, 108, 109, 11, 111, 113, 115, 119, 120, 121, 122/CH, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 132, 133, 134/VE, 135, 136, 138, 138/BL, 14, 142, 143, 143/CH, 144, 145, 146, 147, 154/CH, 155/CH, 155/ZA, 159/CH, 166/CH, 185/CH, 19/BL, 194/CH, 198/CH, 2, 201/CH, 205/C H, 206/CH, 213, 29/TS, 3, 4, 5, 6, 76/PR, 8, 85/CH, 888, 89/CH, 892, 898, 9, 913
LOKA DUBNÍK č. 1/CH, 10, 100, 11/CH, 12, 13, 14/CH, 149, 16, 17, 19, 19/BL, 2/CH, 20, 21, 22, 23, 23/DU, 24, 26, 27, 27/BL, 28, 29, 3/CH, 3/EČ, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4/CH, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 4 8, 49, 5/CH, 50, 52, 5218/TS, 53, 54, 56, 57, 58, 6/CH, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7/CH, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8/CH, 80, 81, 82, 84, 85, 88, 89, 893, 9/CH, 90, 9000/VE, 91, 94, 95, 96, 97, 98, 99