Farnosť

Oznamy sv. omší 27.2. – 5.3.2017

Po: o 18.00     + Ján a Mária Polákoví a ob. rod.

o 18.45     + Imrich Zajac

Ut: o   7.00     + Mikuláš Ščepka, 1. výr. a rod. Sedlákoví

St:  o  18.00    + Pavol a Anna Šteffekoví, + deti, zaťovia a st. rod.

Št:  o  18.00    + st. rod. Bučkoví a Lednickí

Pia:  o 18.00   + Pavol a Viera Olšovskí

o 18.45    + Peter Matiko

So:   o   8.00      za spásu + a o Božie požehnanie pre živých členov ružencového bratstva

Ne :   o 8.00       + rod. Kákoni, Novákoví, Rudavskí a ob. st. rod.

o 10.30       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

Comment here