Farnosť

Oznamy sv. omší 6.2. – 12.2.2017

Pondelok: o 18:00 o Božie požehnanie pre rodinu Kaňkovú a za + Jána

Utorok: o 7:00 za duše v očistci

Streda: o 18:00 + Karol Stark a rodičia

Štvrtok: o 18:00 + Gabriel a Antónia Fuksoví

Piatok: !!! o 7.00 + z rodín Dubíkovej a Tomšovej

Sobota: o 7.00 + z rodiny

Nedeľa : o 8.00 + rodičia Knápkoví a st. rodičia

o 10.30 o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

Comment here