Farnosť

Oznamy sv. omší 3.4. – 9.4.2017

Po: o 18.00 + rod. Pirušoví, brat, sestra a švagor

Ut: o 7.00 o zdravie a Božiu pomoc k 60. narodeninám pani Karolíny

St: o 18.00 + Jaroslav a Ján a ob. st. rod.

Št: o 18.00 + rod. Ján a Antónia Fuksoví a ich rodičia

Pia: o !!! 7.00 + manželia Matej a Anna Hájkoví, st. rod. a súrodenci

So: o 7.00 + rodičia Májekoví, Hráškoví a ob. st. rod.

Ne : o 8.00 na úmysel Exc. otca arcibiskupa

!!!o 16.00 O Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov