Všeobecné

Ošetrenie jabloní a hrušiek

Okresný výbor Slovenského zväzu záhradkárov Pomoravie so sídlom v Malackách odporúča v čase od 24. do 25. júna 2016 vykonať postrek jabloní a hrušiek proti obaľovačovi jablčnému prípravkami Decis Protech, alebo Buldock 25 EC alebo Reldan 22, alebo Pyrinex M 22.

Comment here