Materské centrum Kvietok vzniklo v roku 2007 ako občianske združenie fungujúce na dobrovoľníckom a svojpomocnom princípe. Sme aktívnym členom Únie materských centier, ktorá zastrešuje viac ako 80 materských centier na Slovenku. Vytvárame priestor, v ktorom môžu mamy so svojimi malými deťmi zmysluplne prežívať obdobie, kedy sa plne venujú rodine – rozvíjať sa, vzdelávať, pracovať na sebe a nachádzať vľúdnu podporu vo svojej novej životnej situácii. Organizujeme rôzne prednášky, kurzy, semináre, kultúrne, umelecké, športové a spoločenské podujatia. Pre deti uskutočňujeme aktivity, ktoré sú zamerané na rozvíjanie pohybových schopností, fantázie a tvorivého myslenia. Kvietok funguje na báze dobrovoľníctva a všetky aktivity robia členovia a členky bez nároku na odmenu. Medzi nami je vítaný každý, kto sa chce dobrovoľnícky pridať a byť súčasťou úžasného projektu.

Adresa: Kuchynská 3, 906 38 Rohožník

OTVÁRACIE HODINY

Klasická herňa
Pondelok: 9:30-12:00
Utorok: 9:30-12:00 a 16:00-18:30
Streda: 9:30-12:00 a 16:00-18:30
Štvrtok: 9:30-12:00 a 16:00-18:30
Piatok: 9:30-12:00

 

Comment here