Voľný čas

„Lakšárska jedenástka“,

Milí priatelia prírody,

pozývame Vás na 10.ročník vychádzkového turistického pochodu náučným chodníkom v Lakšárskej Novej Vsi„Lakšárska jedenástka“, ktorý sa uskutočnídňa 21. mája 2016.

Usporiadateľ: Obec Lakšárska Nová Ves
Dĺžka trasy: 11 km
Štart: 8.00 – 10.00 na námestí pred Obecným úradom
Štartovné: 1,00 € / osoba
Prihlášky pre veľké skupiny: do 18. mája 2016 na
adrese:
OcÚ č.90, 908 76 Lakšárska Nová Ves, e-mail:
laksar@stonline.sk

Cieľ a vyhodnotenie: 14.00 na mieste štartu
Ceny pre účastníkov: najmladší a najstarší účastník,
najvzdialenejší účastník a najväčšia skupina /domáci aj zahraniční/

Každý účastník dostane diplom a suvenír.

Bližšie informácie:
034/6549817-9, 0903 170 004 – Ing. Procházková
Turistický pochod sa koná za každého počasia.
O občerstvenie je postarané, bude možné zakúpiť siupomienkové predmety.

Comment here