Voľný čas

Krumpolový deň

Pozývam Vás na KRUMPOLOVÝ DEŇ dňa 17.9.2016 a na pohostenie, ktoré bude pripravené na poschodí v KD Sološnica

 


Pravidlá súťaže v jedzení krumpolových puacek na Krumpolovém dni 17. 9. 2016

Do súťaže sa môže zapojiť osoba staršia ako 18 rokov .

Maximálny počet jedákov je 12. (Porota má právo upraviť počet súťažiacich).

Trvanie súťaže : 15 min

V súťaži sa konzumujú výhradne placky zhotovené organizátorom .

Na tanieroch budú poukladané placky, na každom po 10 ks.

Pri súťažiacich budú asistentky, ktoré budú súťažiacim podávať taniere.

Nedojedená placka sa do celkového počtu nezapočítava.

Súťažiaci počas súťaže nesmie fajčiť a odchádzať z pódia.

Môže sa pohybovať na pódiu.

Príloha : 2 dcl vody

iné prílohy nie sú dovolené.

Ukončenie súťaže :

Trojčlenná porota vyhodnotí poradie súťažiacich a predseda vyhlási víťaza.

Ocenení budú traja najlepší jedáci .

CENY

1. cena – 100 €

2. cena – 50 €

3. cena – 30 €

Víťaz obdrží odmenu, ktorá mu bude odovzdaná po skončení súťaže .V prípade rovnakého počtu zjedených placiek u viacerých súťažiacich sa za víťazov vyhlásia súťažiaci s rovnakým počtom zjedených placiek a ceny za príslušné miesto sa spočítajú a sa rozdelia medzi nich .

Prihlásiť do súťaže sa môžete do 15. 9. 2016 na Obecnom úrade v Sološnici osobne, alebo na tel. č. 0905 418 760, e-mail : obec@solosnica.sk

plaagat

Comment here