Júnová kvapka krvi

Miestny spolok SČK Rohožník a spol. CRH Slovensko a. s. Vás pozýva na odber krvi, ktorý sa uskutoční dňa 19.06.2017 od 08.00 h. v cementárni v Rohožní

Read More

Zbierka Betánia

Rodina a domov je to najdôležitejšie, čo človek potrebuje pre svoj pocit bezpečia, istoty a možnosti osobného rozvoja. Nie každý má však to šťastie, ž

Read More

Cvičné streľby

Oznamujeme Vám, že dňa 29-30. marec, 2017 budeme prevádzať cvičné streľby z palpostu „Kolárici“ po dobu 2 hodín v čase od 7.00-9.00h miestne

Read More

SVETOVÝ DEŇ VODY 2017

Pri príležitosti Svetového dňa vody 2017, ktorého ústrednou témou je „Odpadová voda“, bude Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava (RÚVZ Br

Read More