ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA


Event Details

  • Date:

Starosta obce Vás pozýva na riadne zasadnutie obcného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v stredu 22.02.2017 o 18,00 hod. v zasadačke obecného úradu.
pozvanka_na_oz_dna_22022017