Nordic Walking Rohožník


Event Details

  • Date:

Stretnutie pri bufete Rašelina. Paličky na požičanie treba nahlásiť telefonicky na čísle 0903 568 486