Ošetrenie jabloní a hrušiek

Okresný výbor Slovenského zväzu záhradkárov Pomoravie so sídlom v Malackách odporúča v čase od 24. do 25. júna 2016 vykonať postrek jabloní a hrušie

Read More

„Tri Tvorivé Tvory“

KTO SME, ČO SME? Voláme sa 3T, alebo aj "Tri Tvorivé Tvory" a sme divadelno - improvizačná skupina troch hercov, korými sú Juraj "Šoko" Tabaček, Luká

Read More