„Hľadájú sa šikovné ručičky, ktoré by nám vedeli v rámci dobrovoľníctva alebo za veľmi priateľskú cenu položiť 2m štvrocové dlažby do kuchyne v MC Kvietok, ideálne do 21.5.2016.